Společnost MTStav vznikla v roce 2005.

Jsme rodinná firma, která zaměstnává převážně vlastní pracovníky. Zaměstnanci organizace se mohou prokázat dlouhodobými zkušenostmi při realizaci stavebních zakázek průmyslového, administrativního či bytového charakteru.

V průběhu našeho dosavadního působení na stavebním trhu se jméno společnosti stalo v oboru synonymem serióznosti a vysoké odbornosti. Výsledkem je vybudování pevného postavení na českém stavebním trhu. Trvalým zájmem společnosti je přizpůsobovat se požadavkům a potřebám zákazníků s poskytováním optimálního cenového řešení a zachováním vysoké kvality, garance krátké doby výstavby a nadstandardní záruční lhůty. Nepřetržitě usilujeme o spokojenost svých zákazníků.

V současnosti společnost poskytuje zákazníkům kompletní, flexibilní servis a služby v následujících oblastech výstavby a stavební výroby:

Zaměření

Hlavní náplň činnosti tvoří kompletní stavby bytových domů, rodinných domů, rekonstrukce budov, opravy fasád, půdní nástavby a vestavby.

V současné době zaměstnává firma cca 10 pracovníků a spolupracuje s námi řada specialistů.

Řízení staveb

Vlastní systém řízení staveb je založen na samostatných stavbyvedoucích, z nichž každý může malým nákladním automobilem typu pick-up operativně a zejména rychle zajišťovat potřeby staveb, které má přiděleny. Na velké stavby se nám osvědčilo jmenování vždy jednoho stavbyvedoucího, který řídí pouze tuto stavbu a je hmotně zainteresován na jejím včasném a bezchybném dokončení. Tímto opatřením se výrazně zlepšila kvalita prováděných prací a bylo dosaženo i zkrácení termínu dostavby.

Hospodaření

Finanční situace naší stavební firmy je velmi dobrá, po dobu existence jsme se neocitli v platební neschopnosti ať již prvotní nebo druhotné, a to zejména proto, že naše investiční politika je střízlivá a uvážená. Pořizujeme pouze nezbytné základní prostředky pro účely staveb. Díky racionálnímu přístupu nemáme významné pohledávky po splatnosti.

Jak vyplývá z předchozího, jsme schopni zajistit jakoukoliv novou výstavbu nebo rekonstrukci objektů dle Vašich potřeb především jako generální dodavatel, nicméně v případě poptávky i jako subdodavatel některých částí HSV i PSV.

Materiálové zázemí

Naše firma je napojena na síť stavebnin, prostřednictvím které dodáváme stavební materiál přímo na stavbu cca do 4 hodin od objednání.

Maltové a betonové směsi používáme pouze od renomovaných výrobců. Již několik let se směsi nevytváří mícháním z písků.